• Put wings on your car ™

  • Choose an independent partner in transports!

  • Flexibility and fast actions !

  • Expedited cartransports !

Miljöpolicy

Miljöfrågan blir allt mer aktuell.
AutoAssistans ® Stockholm AB   strävar alltid efter att minska emissionerna genom
god ruttplanering och samlastning.

Transporterna planeras noga för att minimera tomkörningar med möjlig samlastning av upp till 5 fordon på ett transportfordon..

För att bidra till en bättre miljö i Stockholm hämtar vi även skrotbilar gratis
i samarbete med skrota bilen kampanjen.

Vi använder Preem Evolution Diesel i företagets fordon.