• Put wings on your car ™

 • Choose an independent partner in transports!

 • Flexibility and fast actions !

 • Expedited cartransports !

Transportvillkor 

2018-01-01 

Biltransporter eller sk bilbärgningar  skall bokas via mail eller på formulär på företagets hemsida. Eventuella ombokningar eller ändringar skall också företes skrifligen. Bokningen är endast bekräftad då kunden erhållit ett bekräftelsemail.

Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser gäller med nedanstående undantag:

Godset skall vara helt iordningställt för transport och eventuella förbehåll meddelade
innan transporten påbörjas.
AB Autoassistans Stockholm ansvar börjar när transportören omhändertager
godset för lastning.
AB Autoassistans Stockholm's ansvar upphör när godset levererats på
överenskommen plats.
Före omhändertagandet och efter leveransen står således avsändare respektive mottagare för risk och försäkring.

AB Autoassistans Stockholm ansvarar inte för förlust av eller skada på gods av följande orsaker:
 • Fel eller försummelse av avsändare, mottagare eller deras ombud.
 • Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage.
 • Inget ansvar tas gällande eventuell  försämring eller skador som uppkommer vid
  transport av skadade & krockade fordon samt skrotfärdiga fordon , vare sig gällande fordonet ,markytan eller föremål / lasthjälpmedel som placerats  under fordonet.
 • Omständigheter utanför transportörens kontroll och sjötransporter utförda
  av rederi, där rederiets transportvillkor gäller.
 • ​Autoassistans Stockholm  har rätt att neka transportuppdrag utan vidare förklaring vid misstanke om kriminellt uppsåt , eller andra oegentligheter i samband med bokningen. Autoassistans Stockholm förbehåller sig även rätten att neka transportuppdrag från kunder som uppför sig hotfullt vid bokning , mot chaufför, eller annan personal, eljest  inte accepterar gällande transportvillkor.

 • Vägrar mottagaren av bilen att ta emot bilen debiteras transportköparen för eventuellt nya kostnader som uppstår som en följd av denna vägran såsom väntetid, uppställning eller returtransport.

 • Meddelade ledtider är ingen garanterat leveransdatum ,utan kan påverkas
  av omständigheter utanför fraktförarens kontroll såsom oväder, trafikproblem, tekniska problem, pandemier, politiska beslut och liknade force majeur omständigheter.


Reklamation beträffande eventuell transportskada ska göras omgående till AB Autoassistans Sthlm, eller senast inom 24 timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. Reklamation skallgöras skriftligen. Bilder samt förklaring av eventuell transportskada skickas till: ops(at)autoassistans.se
Reklamationer som inkommer senare än 24 timmar beaktas ej.

Tallink Siljas villkor för sjötransporten till påseende här

 
AB Autoassistans Stockholm´s transporter är försäkrade hos IF skadeförsäkring.